Souhlas se zpracováním osobních údajů – rezervace vyšetření zraku

Jaroslava Gasnárková, Zahrádky 278, 415 10, Teplice – Sobědruhy, IČ: 86805975, DIČ: CZ6752081941 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

– jméno a příjmení
– e-mailová adresa
– telefonní číslo

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo budou zpracovány pro účely plnění smlouvy a pro případnou obranu práv a oprávněných zájmů Správce. Takové zpracování umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 6 měsíců od realizace focení a dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Emailová adresa v případě odběru služeb může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného odběru služby, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
– na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
– v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
– podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.